شعر تالشی

اشعار تالشی

عنبران


شعرتالشی دروصف پدر

دده

 

دنیو غصه ت هارده          چمه داردون ت بارده

رپی   بش    اگنیش           اخته   کوکا   دگنیش

 

بشت پینه داستون قبون       بشته ک اون راشتن قبون

همه ک اون ت سوخته        مافتیلون    ت   بوفته

 

پهلوونیش ت   مارو          یوله آویش ت   وارو

بگاردوم آز بشته سه          رو ازونیش     گردسه

شاهرخ شهابی "عانبژ"

پدر

تمام غصه های دنیا بدوش توبود                      تمام  دردمندیهایمان  بدوش  تو بود

چقدر زود پیرواز کارافتاده گشتی                     آنقدر سخت کارکردی که زمینگیر شدی

 

قربان دستهای پینه بسته ات گردم                   قربان هنرنماییهای ومعماریت گردم

چه  خانه ها  که بدستانت ساختی                  همه  سیمهای  مفتول  را  تو   بافتی

 

تو  بزرگ پهلوان   زندگیم   هستی                 تو بزرگ ابر   برف   زندگیم  هستی

دورت  بگردم  و فدایت  گردم من                  توهادی ورهبر آینده روشنم  هستی

 

 

نویسنده : عانبژ : ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۳/٢٠
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

شعرتالشی دروصف پدر

دده

 

دنیو غصه ت هارده          چمه داردون ت بارده

رپی   بش    اگنیش           اخته   کوکا   دگنیش

 

بشت پینه داستون قبون       بشته ک اون راشتن قبون

همه ک اون ت سوخته        مافتیلون    ت   بوفته

 

پهلوونیش ت   مارو          یوله آویش ت   وارو

بگاردوم آز بشته سه          رو ازونیش     گردسه

شاهرخ شهابی "عانبژ"

پدر

تمام غصه های دنیا بدوش توبود                      تمام  دردمندیهایمان  بدوش  تو بود

چقدر زود پیرواز کارافتاده گشتی                     آنقدر سخت کارکردی که زمینگیر شدی

 

قربان دستهای پینه بسته ات گردم                   قربان هنرنماییهای ومعماریت گردم

چه  خانه ها  که بدستانت ساختی                  همه  سیمهای  مفتول  را  تو   بافتی

 

تو  بزرگ پهلوان   زندگیم   هستی                 تو بزرگ ابر   برف   زندگیم  هستی

دورت  بگردم  و فدایت  گردم من                  توهادی ورهبر آینده روشنم  هستی

 

 

نویسنده : عانبژ : ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۳/٢٠
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

شعر تالشی

      عشق ساودو                        سودای عشق

بروژونو بومم تکو              این روزها پیش تو می آیم

عانبان    کوچاننده                در    کوچه های  عنبران

چمان قلب ببه دشتان              دلم   را با   خودت    ببر

د عشق    بوقچاننده                در    بقچه ای از   عشق

ژیمونروم   بها نه ش             بهانه ای برای زندگی هستی

ماهنی اونرو ترانه ش             نغمه ای  برای ترانه  هستی

مان ببه   ب  اوسمون              مرا     ببر    به     آسمانها

زنم   تنن    ویلانه ش               میدانم خودت هم ویلانه ای

فره عکسون خاندی که              عکسهایم  یادگاری را نگهدار

هزو به البت خاندی که               حتما      آنها    را    نگهدار

زنم        آزن    برسم                امیدوارم خودم را به تو برسانم

چمان   ساودو خاندیکه                سودای عشقم را  خوب نگهدار

 

                                                   شاهرخ شهابی عنبران " عانبژ"

 

 

 

به افتخار هنرمندان عنبران

شا لمه بژن هانه اتن                     شال بسر کن دار گلیم را برافراز

تولشی باهاند وارد پتن                   گلیم را تعادل بده تالشی هم بخوان

حشیه بده راگ وبرانگ                   حاشیه های الوان را بیافرین

 روژ امه رو گلون دتن                  تاسحر گاه گلهای گلیم را بیافرین

                                                                شاهرخ شهابی عنبران " عانبژ"

*****

 آی ننه جان هانه اتن خسته مبی       مادرم دار گلیم بپا کن  دست مریزاد

 وارد پچن حشیه اکه خسته مبی        گلیم را تعادل بده حاشیه رهم،دست مریزاد

مارو     باهاند سه  ولکو     بلبلکو   برام بخون داستانهای  گل و بلبلها

کیلم ببوفت مارزون اکه خسته مبی     گلیمها ناب بباف وحاشیه ها را هم دست مریزاد

 

                                                              شاهرخ شهابی عنبران " عانبژ"

 

 

سرو جانم فدای خاک عانبان

دل چاکم اسیر خاک عانبان

بگشتم هرکجا از غرب تاشرق

ندیدم خوشتر از خاک عانبان

                                                                                       " شاهرخ شهابی عنبران " عانبژ"

 

تاشانگووه بشت اومه بنشتم                   تاشامگاه به امیددیدارت مینشینم

پاشمه تیلون پانبه تکی برشتم                گونیهای پشم را مانند پنبه می ریسم

تا کی  روشن  ببو   چمه   دی                  تا با آمدنت ده ما نور افشان شود

یوله  قبون  آز ب  ترو     بکشتم                قربانی   بزرگی   برایت   سر   ببرم

                                                                                              شاهرخ شهابی عنبران " عانبژ

نویسنده : عانبژ : ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٤
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

تالشی

نویسنده : عانبژ : ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

هایکوی تالشی

رانگینه توق /رودگنی هانه دوسه/ویله پیو

کرگوله کو/ صدو بش هانه دوسه/توق پیو

کلجه گلان/داسته به این هانه وکو/ چمه ککو

تولشه خبه/ پقاندب ب کلجه اوون/تولشه ککو

                            ترجمه فارسی

نخ رنگی/روی دار گلیم براه افتاد/بروی نخهای سپید

ازکرگوله/صدابرخاست بروی دار گلیم/بروی همه نخها

کلجه های نخ/دسته دسته شدندکنار دارگلیم/در خانه ما

ترانه تالشی/دروصف آنان گل کردند/در خانه تالش

                                                     شاهرخ شهابی "عانبژ"

نویسنده : عانبژ : ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

شعرتالشی

شهرام عزیز،دوستی که هرگز ندیدمت ولی نام آشنایت در آتشکده شعر تالشی گرمابخش محفلمان بود نام تویادآور فرشته ایست که پادشاه قلبهای باصفای مردم ایران زمین بوده وتاابد این نام از صفحه دلمان محو نخواهد شد گریه درونم را باقطرات اشک شعرم به خانواده آن مرحوم تقدیم میدارم باشد که خدای بزرگ به آنان صبر عطا نماید

                                        در سوگ شهرام

کاندوله دو چمان داردون ت بمس               درخت کهنسال من دردهایم را بشنو

کانه گمی"    قصان پگت ت بتس                قایق پیر من قصه هایم را گوش کن

تاریخنده      همه زنه  چمان دارد                اعصاربادرد ورنج  من آشنا هستند        

گوشون اوکه اوژنن اوون ت بمس               گوش دل بگشا ودوباره آنها را بشنو

                                        ********

دنیو چمان داردون نزنه پگته                  دنیای فانی تاب تحمل دردهایم رانداشت              

باندون چمان قصان نزنه پگته                کوههای استوار توان تحمل قصه هایم رانداشتند

تانگه   دلم  گته  ب تا ب اوخو              دل تنگم درسرتاسر عمر  دائم  گرفته  بود

 بولوم چمان داردون نزنه پگته             جسم   کوچک  وظریفم  طاقت  دردهایم را نداشت

 

                                                                            در وصف شهرام

فرشته بیش ت تولشی شعرنده                 بمعنی  نامت  فرشته ای  بودی در  شعر تالشی

آستووه بیش ت تولشی شعرنده                بسان ستاره ای درخشان بودی در  شعر تالشی

تولشی  تنو  وو   اژنیش شعرنده                 به زبان شعر در کوره زندگی تالشی می د میدی

بوای "عانبژ"  اشت  نوم  شعرنده                به نیکنامی نامت را پاینده کردی در شعر تالشی

 

                                                                     شاهرخ شهابی عنبران "عانبژ"

نویسنده : عانبژ : ۸:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

تالش-ایران

آز تولشیم جونیم بدو ایرونرو           تالشم جان میدهم برای ایران

بنوشتم  آز   دل  جونوایرونرو           مینویسم از دل وجان برای ایران

آزعاشقیم ب ایرون باند کرون         من  عاشق   خاک  پاک   ایرانم

جونیم بدو خونیم بدو ایرونرو          جان میدهم خون میدهم برای ایران

نویسنده : عانبژ : ٧:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱٩
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

دوبیتی تالشی _ عانبژ

                                                  سگله دو

اشت رانگون چه قشنگینن سگله دو                 رنگهایت چه قشنگند سگله دو 

اشت  میوان  خوسه قندین سگله دو                 میوه هایت عین قندند سگله دو

وا امه رو چش بکام آز اشت میوان                 تا برف میوه هایت را مراقبت میکنم

وا  بگنو  سگله  بهم  آز    سگله دو               برف بیاید من سگله بخورم سگله دو

                                              ********

                                                  وعده وو

وعده ووروم دل اومه ب    تانگ خدو              دلم برای باد بهاری تنگ شده خدا

هاوز هوروم  نی اومه ب وانگ خدو            نی ام برای سبزه به صدا درآمده خدا

اوه سور   خوسه  روژون     بروسن            روزهای   خوبه   بهار   را    برسان

باند کرون   اوژنن  بژن  رانگ   خدو            کوه و دشت را دوباره  الوان   کن خدا

                                           ********

                                              بوغه وون

نی بژن  آی    گله وون                            نی بزن  ای    چوپان

 هی بژن آی موله وون                            هی بزن ای گاوچران

خدو    بده         برکت                            خدا وند  برکت   بدهد

بشت   بوغ  بوغه وون                            به    باغ   تو   باغبان

                                       ********   

                                           چش نور

                                    

عانبان چمان چش نوره بزونن             

چشمه وونش زنگلوله   بزونن

دی ووژونم سبارز ببون همیشه            

سبارزیشون اثبوت  ب    بزونن

                                             ********

                                              کاندوله دو

کاندوله دو چمان داردون ت بمس            

کانه گمی"     قصان پگت ت بتس

تاریخنده      همه زنه  چمان دارد            

گوشون اوکه اوژنن اوون ت بمس

                                                ********

                                                  چمان دارد

دنیو چمان داردون نزنه پگته                 

باندون چمان قصان نزنه پگته

تانگه   دلم  گته  ب تا ب اوخو                  

بولوم چمان داردون نزنه پگته

                                          ********

 

نویسنده : عانبژ : ۱:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٩
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

سرباز - شعر تالشی

تقدیم به همه سربازان وطن

                               سربازیم

 سربازیم  آز    ننه لی           نگهبانیم          ننه لی

 

دلم   گته ی    آی ننه            ترو      بوتم     آزننه

 

سربازتی    چه  سخته          برجک  سه  چه  سخته

 

افسر ددیاشته ی  بمان          پاسبخش پدیاشته ی بمان

 

تیفانگمن         گوونه           دارد     دلم        گوونه

 

یارم   مانده ی  دیینده           دلش    پوره      داردنده 

 

بوتیش چمان روژونکو         سارده سارده    روژونکو

 

اومرخن   ام     روژون        اومم هسته      ب   روژون

 

آموزشیم        اگارده ی       چتینه   روژم      دوارده ی

 

ارشدیم      آز   صفنده          کلتم    باسته ی     کمنده

 

دشمون   آز  چشیم  بکا        مرزه میلان  چشیم    بکا

 

اومگاردم ب      عانبان         زیورت   بکام ب    تهبان

 

گس  نپی شیخ  رح بکه         بابا  خرم      رحم    بکه

 

اواردیم      آز    ابوذکو        دواردیم     آز    درونکو

 

ننم   مانده ی   په مالنده        یارم مانده ی   ژه مالنده

 

                                                    " عانبژ "

نویسنده : عانبژ : ۱:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٩
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم